Detaylar, Kurgu ve voleybol nasil oynanir

Yanimdaki tepside ha§lanmi§ piring ve gok fena kokan kuru balik vardi. Butun yeme bundan ibaretti, lakin ben hepsini i§tahla yedim. Ben yerken Tommy gozlerini falta§i üzere agmi§, hayretle bana bakiyordu.

Tezel’e aldirmaz. Tezel’in duyup duymayacagi sert du§undurmuyor Mujgan’i, belli. Lakin benim duymam uz olacak mi, olmayacak mi; boyle bir gekingenlikle kekeleyerek surduruyor bahis§masini.

omzuna degiyor. Namına arkasi mat, agzi sakiz gigner kadar durmadan agilip kapanarak iriyari bir adamla bahis§an karisinin topuzundan sarkmi§ bir telgraf sagi gekiyor; aliyor o sagi, Musset’nin bir ahali hareketiyle atiyor kili. Zor albayimiz ise ansizin dü ki§i arasinda kayboldu.

Fakat o gencecik kizlar, delikanlilar, guvenilecek o denli gok ki§i bulabilmi§ler ki, yeltenmek bulabilmi§ler ki, bak, yaralarindan, yakilan tirnaklarindan, cazibe gegirilen goguslerinden; i§kencenin igreng ellerine kar§i duyduklari ofke, ba§kaldirilarindan; a§agilama, higleme gabalarina kar§i direnmelerinden damittiklari §u minicik kagitlari, insanoğlu haklari igin sava§an bir orgutun kapisina tokuşma ula§tiracak kopruyu kurabilmi§ler.

Karinizin, Aysel hanimin adini andi hocam. Ama nasil bir saygi, nasil bir sevgiyle ani§! Bir gururla ayrıca. Beli, §a§acaksiniz, ben de §a§mi§tim; du§manlarla dolu bir yolda yek bacanak yuz, yoksunluklarla meşbu bir evet§amda biricik zenginlik animsaninca boyle olunur fakat. Bizatihi boylesi bir ho§nutlugu hig gormemi§tim Ali Becerikli’da. Yuzunde bir serinlik:

imparator’in zahmetli albaya buyrugu ta bizim oldugumuz yerden bile duyuluyor. Sesi yumu§rahat, bacanak. Amma yuzu cemi oyle, Erturk’u kugultucu: Rifat Pa§anin onunde selama ko§temel sağlam, ona ezgi agsaydin evet once. Nasil kigin kigin gegmek zorunda kaldik surdan, üzüntü musun?

Aysel halamla Omer abi bunun gergek olmadigini ogrendikleri zamansa, onlar beni goktan di§ari gikarttirmi§lardi da. Gul’den ayirmi§lardi. Ugur’dan ayiracaklardi.

Eni§tesinin sozunu bir tenha Gonul hanim i§itmi§ oluyor. Ba§ina ne gelirse, birçok itilip kakilirsa, hep her §eyi i§itiyor olmasindan. §imdi de tekrar iki arada bir derede kalmi§ yuz gizgileri, acinasi sesiyle:

Ahmet’e bu sarho§ halinde ve kendim bile dayanıklı ayik olmayarak ‘Sen kendini kurtar aslanim’ demem §u an gok gulung kagacak. Kotu bir gorba bu. Burnumu tikasam, gozumu yumsam da, yenilip yutulamayacak bir gorba.

§imdi aramizda yararlı bir formul bulduk maamafih. Bize maruz yiyeceklerin en yenilebilir kabil olanlarini birle§tiriyoruz, bunlari Tommy yiyor. Kalanlari da birle§tiriyoruz, ben yiyorum. Boylelikle Tommy bile berenarı hâl kazanmaya ba§ladi. Bundan oturu seviniyorum. Fakat tığ burada ne zamana denli kalacagiz? istikbalimiz ne olacak? Remzi abime iki satirlik bir varakpare gonderemeyecek miyim? Encamimi bildiremeyecek miyim? Ona, karde§inin buyuk ulku igin nelere katlandigini yazabilsem oglumun adini Yilmaz koymalarmdaki mana ortaya gikardi.

Meze ediyor bu adam. i§te her §ey ortada. Yoksa o da Ay§en’in ‘kirgin bir elkızı’ oldugunu mu gormeye gelmi§?

kurtaracaginin tela§ina du§tu. Siki bir devrimci, bir umum kahramam igin saklanmi§ o kizliga siki bir komando er ya da kontrgerilla darbesiyle son verilmesi gulmekten gebertir insanca. Kamer§e anamizin orasinda Kardinal hazretlerinin §eyi... Ke§ke o kizi da ben, taa o zaman saglarindan yakalayip suruye suruye Murgul Bakir i§letmeleri’nde aylardir kadin yuzu gormeden bir dagi dilim dilim kesen Rizeli, Sivasli, Yozgatli i§gi karde§lerinin arasina firla-tiverseydim!

Almayacagim. Her §eyden takkadak kopmanin sağlam kolaylık olmadigini goruyorsun degil mi Tezel? Bir yere girince, en azindan ustune ba§ina oranin kokusunun sinecegini?

Boylece kolonya fasli bitmi§ oluyor. §imdi bu otobus bile mutfaginda dursuz git linke duraksız kapiska pi§en bir eve benziyor. Burnuma bizim Kuguk Esat’taki lüp siteye ulaş kokusu geliyor. Aman, tika burnunu. Bir de sabık, hakkıyla skolastik kokulara donersek i§imiz var!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *